DEN HAAG - Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij voor S.V. Houtwijk! De club is benoemd tot één van de Clubs van de Week en ontvangt daarom eenmalig een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij. S.V. Houtwijk gaat het geld gebruiken om de club te verduurzamen.

Ed Jacobs, bestuurslid S.V. Houtwijk: "Wij zijn al anderhalf jaar druk bezig met het verduurzamen van onze accommodatie. En hoewel de overheid veel subsidies verstrekt, is er altijd nog een flink bedrag dat je als vereniging zelf moet opbrengen. De Clubs van de Week benoeming van de Vriendenloterij helpt ons om het gat tussen de subsidies en wat we zelf moesten betalen enigszins te dichten en een bijdrage te leveren aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot.''

'Clubs van de Week'

Clubs van de Week is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Zij krijgen ieder een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij voor een specifiek doel of een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Om voor de titel in aanmerking te komen, kunnen clubs, verenigingen en stichtingen zich aanmelden op www.clubsvandeweek.nl.

Extra financiële steun

Deelnemers van de VriendenLoterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen organisatie mee te spelen. Minimaal 40 procent van de inleg van de deelnemer gaat dan direct naar een eigen gekozen club, vereniging of stichting. Dat kan zijn voor kunst en cultuur via onze culturele partners of voor een van de maatschappelijke organisaties. Dit kunnen ook lokale clubs en verenigingen zijn die de deelnemer een warm hart toedraagt.