LEIDSCHENDAM – ‘Een prachtig bedrijf dat bijna zestig arbeidsplaatsen biedt in onze mooie gemeente Leidschendam-Voorburg.’ Dat zegt wethouder Astrid van Eekelen na een inspirerend werkbezoek aan ITS, samen met Benedikte Zijlstra, voorzitter van MKB Leidschendam-Voorburg en Annette Ploeger, relatiemanager van de gemeente. Thema’s waren cybersecurity en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

MVO is een van de thema’s binnen het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt (EOA), een actief netwerk met bestuurders en medewerkers van de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg in Leidschendam-Voorburg. ‘Via bedrijfsbezoeken proberen wij lokale ondernemers enthousiast te krijgen voor samenwerking binnen en met het Platform EOA’, vertelt Van Eekelen. ITS onderneemt al maatschappelijk door bijvoorbeeld oude, maar nog goed bruikbare apparatuur naar Maxim Nyansa in Ghana te sturen, stichting De CLiCK tussen mens en hulphond te steunen en lokale sport- en scoutingverenigingen. Maar ook door scholen te ondersteunen zoals het meewerken aan open dagen. ‘Zij zijn zeker geïnteresseerd om mee te denken over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld als magazijn- of technisch medewerker. Dat is natuurlijk geweldig.’

Onderwijs en ondernemen

Andere thema’s van het Platform EOA zijn Ruimte voor ondernemen, Groeien en ondernemen, Comfortabel ondernemen en Ondernemend leren. ‘ITS is als specialist voor ICT in het onderwijs absoluut bekend met continue ontwikkeling en startende ondernemers in het (beroeps)onderwijs’, aldus Ellis Groenevelt, directeur van ITS. ‘Wij bieden ook stageplekken voor systeembeheerders bijvoorbeeld. IT is een vakgebied dat zich razendsnel ontwikkelt en vraagt om specialistische ondersteuning voor scholen en bedrijven. Onlangs is onze medewerker Sam Forouzan bijvoorbeeld bij het Cybercrimecongres in de regio Haaglanden geweest.’ Forouzan: ‘Wij helpen ondernemers en schooldirecties om zaken als phishing, ransomware en identiteitsfraude te voorkomen. Ook de gemeente Leidschendam-Voorburg had onlangs een schadepost door hacking.’ ‘Absoluut interessant om in dit soort zaken samen op te trekken’, zegt Van Eekelen. ‘Je wilt binnen lerend en ondernemend Leidschendam-Voorburg zoveel mogelijk mensen behoeden hiervoor.’

Lokale ondernemers koesteren

Tijdens het bezoek leidde commercieel directeur Jordi Brinkman het bezoek rond en liet de werkzaamheden en de innovatieve Servicedesk van ITS zien. Ook kwam de ontwikkeling van de locatie Vlietweg 3 aan de orde. De Amsterdamse projectontwikkelaar Wibaut heeft deze locatie(voormalig Haalhout) in Leidschendam aangekocht. Op deze locatie wil hij een flat bouwen voor 162 jongeren. ‘Hoewel woningen voor jongeren natuurlijk aan te prijzen zijn’, aldus Brinkman, ‘betekent dit wel iets voor de parkeerbelasting voor ondernemend Leidschendam en voor de omwonenden.’ Een aandachtspunt dat de gemeente beloofde mee te nemen. Van Eekelen besluit: ‘Het was een inspirerend bezoek aan een Leidschendams bedrijf waar het enthousiasme vanaf straalt. Lokale ondernemers die we moeten koesteren binnen onze gemeente.’