DEN HAAG - Op 16 september 2021 vierde woonzorgcentrum Oldeslo haar 60-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan gaf Willeke Alberti een exclusief concert voor de bewoners in de kapel van Oldeslo. Het optreden van Willeke Alberti was voor de bewoners een hoogtepunt in deze feestelijke week. Alberti zong liedjes uit haar eigen oeuvre en bekende liedjes van artiesten uit vroeger tijden. De bewoners genoten zichtbaar van het concert, dat werd aangeboden door het Steunfonds van Oldeslo.

Oldeslo is van origine een rusthuis opgericht vanuit de Doopsgezinde gemeente; de kapel is destijds gebouwd als tweede preekplaats in Den Haag waar tot de dag van vandaag kerkdiensten plaatsvinden. De kapel wordt daarnaast regelmatig gebruikt voor optredens van ensembles en diverse artiesten.

60 jaar ouderenzorg in Duttendel
Tegenwoordig wonen ook niet-doopsgezinde ouderen in Oldeslo. Het woonzorgcentrum vormt met haar aanleunwoningen en kapel een herkenbaar punt in de Haagse wijk Duttendel. Het huis heeft een rijke geschiedenis van medemenselijkheid, wat daarmee een stevig fundament is naar de toekomst. Oldeslo is in 2002 gefuseerd met Aelbrecht van Beijeren, gelegen in Benoordenhout. Samen vormen zij Oldael (Old+Ael).

Toekomstbestendige ouderenzorg in Benoordenhout en Duttendel
Aelbrecht van Beijeren ondergaat dit jaar een renovatie die naar verwachting gereed zal zijn in 2022. Ook Oldeslo zal daarna volledig worden vernieuwd zodat de bewoners ook in de toekomst beschermd en veilig kunnen wonen. Om ouderen ook in de toekomst optimale zorg te kunnen bieden neemt Oldael bovendien een actieve rol op zich in diverse samenwerkingsverbanden.

Samenwerking met partnerorganisaties in de regio
Oldael werkt samen met partnerorganisaties aan een sterk zorg- en ondersteuningsnetwerk: een ‘steunstructuur’ voor ouderen in de omgeving van Duttendel en Benoordenhout. Oldael maakt deel uit van een lerend netwerk, bestaande uit relatief 'kleine' ouderenzorgorganisaties in de regio. Het streven is een structurele en operationele samenwerking waarbij de kleinschalige identiteit behouden blijft.

Samenwerking op de arbeidsmarkt

Oldael is daarnaast actief in diverse arbeidsmarktprojecten. Zo is Oldael onlangs een samenwerking gestart met JINC, met als doel jongeren toekomstperspectief te bieden. Bovendien is Oldael aangesloten bij ZorgScala Haaglanden en betrokken bij de ontwikkelprojecten die daaruit voortvloeien. Een voorbeeld daarvan is RAAK Haaglanden dat zich inzet voor instroom en behoud van medewerkers en innovatie in de zorg voor ouderen. Oldael streeft naar optimale ouderenzorg en een waardevolle samenwerking in de toekomst van de Haagse (ouderen)zorg.