DEN HAAG - Komende zondag om 14:00 uur gaan activisten in Den Haag de straat op in het kader van 'zes jaar Urgendavonnis, zes jaar verspild'. Tijdens de actie zullen er activisten verkleed als boetelingen door de stad lopen, van Plaats via de Lange Vijverberg naar het Plein. De boetelingen verbeelden politici in 2050 die berouw tonen voor het niet tijdig ingrijpen in de klimaatcrisis. Op hun protestborden valt te lezen: 'Klimaat hel 2050: zorgplicht verzaakt'. Het protest wordt georganiseerd door Extinction Rebellion Den Haag en is onderdeel van decentrale actiedagen uitgeroepen door zes landelijke klimaatorganisaties, gebundeld in de coalitie Klimaatrechtvaardigheid Nu!

Woordvoerder Paul van Winden: "Zes jaar na het Urgendavonnis is er van de structurele verlaging van de uitstoot met 25% niets terecht gekomen. Dezelfde partijen die de afgelopen jaren effectief en rechtvaardig klimaatbeleid met opzet vertraagden, kunnen na afgelopen verkiezingen weer op een meerderheid rekenen. De klimaat- en ecologische crises verergert met de dag, maar deze partijen treuzelen zelfs met het vormen van een kabinet, terwijl kabinet 2021-2025 het laatste is dat het tij kan keren." "De Klimaatrechtvaardigheid Nu! Coalitie heeft daarom drie eisen. In de eerste plaats roepen we op tot het creëren van klimaatbanen waarmee we energietransitie kunnen vormgeven en mensen in fossiele sectoren perspectief kunnen bieden. Daarnaast roepen we op tot de ontmanteling van fossiele bedrijven zoals Shell en willen echt duurzame energie voor iedereen, niet alleen zij die dat nu kunnen betalen. Tot slot roepen we op tot decentrale, collectieve en zo democratisch mogelijke antwoorden op de crisis. Het klimaatbeleid kan zo ook de steeds grotere ongelijkheid bestrijden. Daar zijn wij allemaal bij gebaat, al helemaal in crisistijd zoals pijnlijk duidelijk is geworden nu met Corona."

Extinction Rebellion (XR) is onderdeel van deze coalitie. XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Leden van XR zetten druk op overheden - met vreedzame, creatieve en disruptieve acties - om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crises. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. Een grote meerderheid Nederlanders maakt zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Dat zien wij terug in onze beweging. Iedere maand zijn er meer lokale XR groepen actief. XR richt zich daarbij specifiek op de overheid en eist dat zij eerlijk is over de klimaatcrisis en ecologische ramp waar we ons in bevinden, doet wat nodig is om deze tegen te gaan op een rechtvaardige manier en burgers laat beslissen over hoe dit moet gebeuren.